Thông báo

Thông báo về việc Xét công nhận tốt nghiệp

(Cập nhật ngày:05/04/2019)

THÔNG BÁO

(Về việc xét công nghận tốt nghiệp)

 

Khoa Kỹ thuật tàu thủy thông báo về việc Xét công nghận tốt nghiệp tháng 4/2019 như sau:     

1. Đối tượng xét công nhận tốt nghiệp

Sinh viên đại học chính quy của Trường thỏa mãn các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 27 của “Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-ĐHGTVT ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh.

2. Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp

Sinh viên nộp các văn bằng/ chứng chỉ có liên quan theo quy định (Ngoại ngữ, Tin học, Quốc phòng, Thể chất: bản sao có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) về Văn phòng Khoa (D.404)."

3. Thời gian nhận các chứng chỉ để đề nghị xét công nhận tốt nghiệp:

29/03/2019 (Thứ sáu ) và 01/04/2019 (thứ 2) .

 

 

Trưởng Khoa

 

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: