Thông báo

Thông báo xét công nhận tốt nghiệp

(Cập nhật ngày:27/12/2018)
1. Đối tượng xét công nhận tốt nghiệp Sinh viên đại học, liên thông, cao đẳng chính quy của Trường thỏa mãn các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 27 của “Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-ĐHGTVT ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh. Được Khoa/ Viện quản lý sinh viên đề nghị xét công nhận tốt nghiệp. 2. Thời gian nhận các chứng chỉ: Thứ năm ngày 03/01/2019. 3. Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp Sinh viên nộp các văn bằng/ chứng chỉ có liên quan theo quy định (Ngoại ngữ, Tin học, Quốc phòng, Thể chất: bản sao có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) về Khoa."
Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: