Thông báo

Kế hoạch làm Luận văn tốt nghiệp năm học 2018-2019

(Cập nhật ngày:08/12/2018)

 

Căn cứ vào kế hoạch học tập của Nhà trường năm học 2018-2019;

Căn cứ  vào tình hình thực hiện kế hoạch học tập của Khoa.

Khoa Kỹ thuật tàu thủy xin thông báo kế hoạch làm luận văn tốt nghiệp năm học 2018-2019 như sau dành cho khóa 2014:

  1. Các bước làm luận văn:

+ Thời gian giao đề tài chính thức : thứ 2 ngày 03/12/2018.                            

  1.  Nộp luận văn tốt nghiệp: Trước 16h00 ngày 11/03/2019.
  2. Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

+ Dự kiến bảo vệ luận văn tốt nghiệp vào ngày  26/03 /2019.

Lưu ý: Điều kiện làm luận văn tốt nghiệp:

  • Sinh viên không được nợ bất cứ môn học nào.
  • Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa: từ 2.50 trở lên; điểm rèn luyện từ 70 điểm trở lên.
  • Anh văn (TOEIC 400 hoặc các chứng chỉ tương đương) + Tin học ứng dụng (Theo quy định của nhà trường) về Khoa (bản photo công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu). Sinh viên phải đăng ký học phần “Thi/Luận văn tốt nghiệp” với Khoa để làm thủ tục xét làm luận văn tốt nghiệp gửi phòng Đào tạo .

Thời hạn đăng ký làm các thủ tục xét làm luận văn tốt nghiệp với Khoa: 19/11/2018.

                                                                                                                                               Trưởng Khoa

 

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: