Thông báo

Kế hoạch làm luận văn và bảo vệ tốt nghiệp năm 2017-2018

(Cập nhật ngày:15/11/2017)

 

Căn cứ vào kế hoạch học tập của Nhà trường năm học 2017-2018;

Căn cứ  vào tình hình thực hiện kế hoạch học tập của Khoa.

Khoa Kỹ thuật tàu thủy xin thông báo kế hoạch làm luận văn tốt nghiệp năm học 2017-2018 như sau giành cho khóa 2013:

1. Các bước làm luận văn:

        + Thời gian giao đề tài chính thức : thứ 2 ngày 04/12/2017.                            

2. Nộp luận văn tốt nghiệp: Trước 16h00 ngày 12/03/2018.

3. Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp:

                    + Dự kiến bảo vệ luận văn tốt nghiệp vào ngày  26/03 /2018.

Lưu ý: Điều kiện làm luận văn tốt nghiệp:

                                    - Sinh viên không được nợ bất cứ môn học nào.

       - Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa: từ 2.50 trở lên; điểm rèn luyện từ 70 điểm trở lên.

       - Sinh viên phải nộp bảng điểm và các Chứng chỉ: Anh văn (TOEIC 400)Tin học ứng dụng  về Khoa (bản photo công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu). Sinh viên phải đăng ký học phần “Luận văn tốt nghiệp” với phòng Đào tạo.

Thời gian nộp các chứng chỉ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2017.

                                                                                                                       Trưởng Khoa

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: