Chuyên ngành Thiết kế thân tàu thủy [D520122-01]

      1. Kiến thức

   1.1 Kiến thức giáo dục đại cương

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc.

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo.

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và xã hội; Có khả năng áp dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới trong lĩnh vực thiết kế tàu thủy; Có khả năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển chuyên ngành thiết kế tàu thủy.

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học trình độ B hoặc tương đương. Sử dụng tốt các phần mềm tính toán như: MATLAB, ANSYS, SAP ... và các phần mềm thiết kế như AUTOCAD, AUTOSHIP, SHIP CONSTRUCTOR… trong thiết kế tàu thủy.

Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương (405-500 điểm TOEIC, 437-473 điểm TOEFL Paper, 123-150 Điểm TOEFL CBT, 41-52 điểm TOEFL iBT, chứng chỉ B theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo), ngoài ra còn đáp ứng yêu cầu đọc, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành.

1.2 Kiến thức cơ sở ngành

Nắm vững các kiến thức cơ sở của chuyên ngành Thiết kế tàu thủy như: cơ lý thuyết, cơ chất lỏng; sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết máy, công nghệ kim loại, vật liệu học, … là tiền đề để học tiếp các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận nhanh với kỹ thuật - công nghệ mới.

1.3 Kiến thức chuyên ngành

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và thực tế cần thiết của ngành Thiết kế tàu thủy, cụ thể như: Lý thuyết tàu, Kết cấu tàu, Sức bền tàu, Rung động tàu, Thiết bị tàu, Thiết kế tàu, Mỹ thuật thiết kế tàu, Công nghệ đóng tàu…

2. Kỹ năng

2.2 Kỹ năng chuyên môn

             Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong thiết kế  tàu.

Độc lập nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật cơ khí tàu thuyền. Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật khi lập phương án thiết kế tàu thủy.

Thiết kế kỹ thuật và thi công cho các loại tàu và  công trình nổi, các công trình thiết kế mang tính hiện đại và tính kinh tế cao. Thẩm định các dự án và thiết kế ngành cơ khí tàu thuyền.

Thiết lập quy trình công nghệ đóng mới tàu. Tính dự trù nguyên vật liệu, nhân công và giá thành đóng mới và công trình nổi. Tổ chức sản xuất và quản lý điều hành quá trình công nghệ

Áp dụng có hiệu quả các phương pháp tính toán hiện đại trong công nghệ thiết kế tàu thuỷ và công trình nổi.

2.3 Kỹ năng mềm

Sinh viên có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau.

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, viết báo cáo, thiết lập và bảo vệ dự án.

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học

3. Thái độ, hành vi

Có ý thức trách nhiệm, tôn trọng pháp luật của người công dân; có đạo đức, thái độ và tác phong đúng đắn của một cán bộ chuyên ngành được đào tạo;

Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xă hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.

4. Sức khỏe:

             Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Thiết kế tàu thủy được làm việc tại các cơ quan đơn vị sau: Viện nghiên cứu, thiết kế tàu thủy; Các cơ quan giám sát, kiểm tra và kiểm định; Nhà máy, xí nghiệp đóng và sửa chữa tàu; Các cơ sở đào tạo; các công ty quản lý tàu, khai thác tàu thủy; Các cơ quan đăng kiểm; Các cơ quan thẩm định và quản lý dự án đóng mới và sửa chữa tàu thủy và công trình nổi.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Ðược trang bị khối lượng kiến thức đầy đủ để có thể chuyển tiếp lên các hệ đào tạo sau đại học hoặc chuyển ngang sang các ngành công nghệ, kỹ thuật khác cùng nhóm ngành trong và ngoài nước.

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: