Cơ cấu tổ chức & nhân sự

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1

Phan Văn Quân

PGS.TS

Trưởng khoa

quan_mt@hcmutrans.edu.vn

2

Huỳnh Văn Chính

Th.S

Phó Trưởng khoa

 

BỘ MÔN LÝ THUYẾT THIẾT KẾ TÀU

1

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Th.S

Tổ trưởng BM

 

2

Lê Văn Toàn

NCS, Th.S

Giảng viên

 

3

Trần Thị Thảo

Th.S

Giảng viên

 

4

Lê Đức Cảnh

Th.S

Giảng viên

 

BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG NGHỆ ĐÓNG TÀU

1

Đặng Quốc Toàn

Th.S

Tổ trưởng BM

 

2

Huỳnh Văn Chính

Th.S

Phó trưởng khoa

 

3

Phạm Thị Thu Thanh

Th.S

Giảng viên

 

4

Nguyễn Văn Công

Th.S

Giảng viên

 

5

Nguyễn Đình Tuyển  Th.S  Giảng viên  

BỘ MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU TÀU THỦY

1

Đỗ Hùng Chiến

TS

Tổ trưởng BM

 

2

Đoàn Trung Việt

Th.S

Giảng viên

 

3

Ngô Thị Mai Ka

Th.S

Giảng viên

 

4

Nguyễn Thị Lan Anh

Cử nhân

Giáo vụ

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH NGOÀI KHƠI

1

Phan Văn Quân

PGS.TS

Trưởng khoa

 

2

Trần Vũ Hải Đăng

Th.S

Tổ trưởng BM

 

3

Phạm Xuân Kiên

Th.S

Giảng viên

 

4

Nguyễn Anh Quân

Th.S

Giảng viên

 

5

Trần Thị Thu Thảo

Kỹ sư

Giảng viên

 

 
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: