Giới thiệu

Kỹ thuật tàu thủy là ngành công nghiệp then chốt phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Năm 1997, ngành Thiết kế và Đóng thân tàu hệ chính quy lần đầu tiên được mở tại Phân hiệu Đại học Hàng hải. Lớp Thiết kế tàu thủy hệ chính quy lần đầu tiên của Khoa đóng tàu và công trình nổi được tuyển sinh năm 1997.

- Ngày 10 tháng 5 năm 1999, Bộ môn Đóng tàu thủy & Công trình nổi được thành lập, đến tháng 9 năm 2001, Bộ môn Đóng tàu thủy & Công trình nổi được nâng cấp thành khoa Đóng tàu thuỷ & Công trình nổi.

- Ngày 25 tháng 10 năm 2011, căn cứ quyết định số 484/QĐ-ĐHGTVT, Khoa Đóng tàu thủy & Công trình nổi được đổi tên thành Khoa Kỹ thuật tàu thủy.

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Khoa đã đào tạo được hàng trăm kỹ sư, thạc sỹ cho các nhà máy đóng tàu, các cơ quan quản lý, khai thác tàu, các cơ quan quản lý an toàn kỹ thuật tàu thuỷ, các viện nghiên cứu, thiết kế tàu thuyền …Sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, hiện nay Khoa Kỹ thuật tàu thủy đã trở thành đơn vị đẫn đầu tại khu vực phía Nam và cả nước về đào tạo trong ngành đóng tàu và công trình nổi.

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: