Giới thiệu chuyên ngành KT Công trình ngoài khơi [D520122-03]

1. Kiến thức

   1.1 Kiến thức giáo dục đại cương

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc.

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo.

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có khả năng vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới; Có khả năng sử dụng khoa học cơ bản vào nghiên cứu và phát triển học thuật.

Công nghệ thông tin: Có trình độ B tin học hoặc tương đương. Sử dụng tốt các phần mềm tính toán cơ học như MATLAB, ANSYS, AUTOCAD, SAP ... và các phần mềm thiết kế như AUTOSHIP, SHIP CONSTRUCTOR, … trong kỹ thuật công trình ngoài khơi.

Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương (405-500 điểm TOEIC, 437-473 điểm TOEFL Paper, 123-150 Điểm TOEFL CBT, 41-52 điểm TOEFL iBT, chứng chỉ B theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo), ngoài ra còn đáp ứng yêu cầu đọc, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành.

1.2 Kiến thức cơ sở ngành

Nắm vững các kiến thức cơ sở của chuyên ngành kỹ thuật công trình nổi như: cơ lý thuyết, cơ chất lỏng; sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết máy, công nghệ kim loại, vật liệu học, … là tiền đề để học tiếp các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận nhanh với kỹ thuật - công nghệ mới.

1.3 Kiến thức chuyên ngành

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và thực tế cần thiết của ngành Kỹ thuật công trình ngoài khơi, cụ thể như: Lý thuyết tàu, Hàn tàu – công trình nổi, thiết kế công trình ngoài khơi, Công nghệ chế tạo công trình ngoài khơi, Kỹ thuật nhiệt, Máy móc thiết bị công trình ngoài khơi, Đo lường và điều khiển, Định vị động, Hệ thống đường ống, Hệ thống tự động công trình ngoài khơi, Hệ thống phục vụ công trình ngoài khơi.

2. Kỹ năng

2.1 Kỹ năng chuyên môn

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong thi công đóng mới và sửa chữa và vận hành khai thác công trình ngoài khơi và các hệ thống máy móc, thiết bị động lực; Độc lập nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật cơ khí tàu thuyền và công trình ngoài khơi. Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật khi thi công đóng mới sửa chữa công trình ngoài khơi và máy móc thiết bị.

Thiết kế kỹ thuật và thi công cho công trình ngoài khơi, các công trình thiết kế mang tính hiện đại và tính kinh tế cao. Thẩm định các dự án và thiết kế ngành cơ khí tàu thuyền và công trình nổi.

Thiết lập quy trình công nghệ đóng mới và sửa chữa công trình ngoài khơi. Tính dự trù nguyên vật liệu, nhân công và giá thành đóng mới và sửa chữa máy móc thiết bị công trình ngoài khơi. Tổ chức sản xuất và quản lý điều hành quá trình công nghệ.

Áp dụng có hiệu quả các phương pháp tính toán hiện đại trong công nghệ đóng mới và sửa chữa công trình ngoài khơi.

2.2 Kỹ năng mềm

Sinh viên có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau.

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, viết báo cáo, thiết lập và bảo vệ dự án.

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học

3. Thái độ, hành vi

Có ý thức trách nhiệm, tôn trọng pháp luật của người công dân; có đạo đức, thái độ và tác phong đúng đắn của một cán bộ chuyên ngành được đào tạo;

Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xă hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.

4. Sức khỏe:

             Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật công trình ngoài khơi được làm việc tại các cơ quan đơn vị sau: Nhà máy, xí nghiệp đóng mới và sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị tàu thủy và công trình ngoài khơi; Các công ty quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí; Viện nghiên cứu và thiết kế, chế tạo thiết bị tàu thủy và công trình ngoài khơi;  Phòng thí nghiệm, cơ sở kiểm tra giám sát thiết kế và thi công đóng mới; Các cơ sở đào tạo, các công ty quản lý, khai thác công trình ngoài khơi; Cơ quan đăng kiểm và giám định kỹ thuật; Công ty sản xuất chế tạo các máy móc, vật tư thiết bị cơ khí.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Ðược trang bị khối lượng kiến thức đầy đủ để có thể chuyển tiếp lên các hệ đào tạo sau đại học hoặc chuyển ngang sang các ngành công nghệ, kỹ thuật khác cùng nhóm ngành trong và ngoài nước. 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: