Chuyên ngành Công nghệ đóng tàu thủy [D520122-02]

1. Kiến thức

1.1 Kiến thức giáo dục đại cương

An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc.

Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo.

Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn

Công nghệ thông tin: Có trình độ tin học trình độ B hoặc tương đương. Sử dụng tốt các phần mềm tính toán cơ học như ANSYS, AUTOCAD, SAP ... và các phần mềm thiết kế như AUTOSHIP, SHIP CONSTRUCTOR . . .

Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh cơ bản IELTS 4.0 điểm hoặc tương đương (405-500 điểm TOEIC, 437-473 điểm TOEFL Paper, 123-150 Điểm TOEFL CBT, 41-52 điểm TOEFL iBT, chứng chỉ B theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo), ngoài ra còn đáp ứng yêu cầu đọc, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành.

1.2 Kiến thức cơ sở ngành

Nắm vững các kiến thức cơ sở của chuyên ngành Công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu thủy như: cơ lý thuyết, cơ chất lỏng; sức bền vật liệu, nguyên lý máy, chi tiết máy, công nghệ kim loại, vật liệu học, … là tiền đề để học tiếp các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận nhanh với các công nghệ mới.

1.3 Kiến thức chuyên ngành

Sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên môn và thực tế cần thiết của ngành Công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu thủy như, cụ thể như: Lý thuyết tàu, Kết cấu tàu, Sức bền tàu, Thiết bị tàu, Hệ thống tàu, Công nghệ đóng tàu, Công nghệ sửa chữa tàu,…

2. Kỹ năng

2.1 Kỹ năng chuyên môn

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong Công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu thủy; độc lập nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật cơ khí tàu thuyền; lập luận chứng kinh tế kỹ thuật khi lập phương án thiết kế Công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu thủy.

Thiết kế kỹ thuật và thi công cho các loại tàu và công trình nổi, các công trình thiết kế mang tính hiện đại và tính kinh tế cao. Thẩm định các dự án và thiết kế ngành cơ khí tàu thuyền

Thiết lập quy trình công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu thủy. Tính dự trù nguyên vật liệu, nhân công và giá thành đóng mới và công trình nổi. Tổ chức sản xuất và quản lý điều hành quá trình công nghệ

Áp dụng có hiệu quả các phương pháp tính toán hiện đại trong Công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu thuỷ, công trình nổi.

2.2 Kỹ năng mềm

Sinh viên có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc theo nhóm, vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau.

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, viết báo cáo, thiết lập và bảo vệ dự án.

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu qua sách vở, tài liệu, biết khai thác và sử dụng tốt các nguồn tài nguyên thông tin, nắm vững và vận dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học

3.Thái độ, hành vi

Có ý thức trách nhiệm, tôn trọng pháp luật của người công dân; có đạo đức, thái độ và tác phong đúng đắn của một cán bộ chuyên ngành được đào tạo

Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xă hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.

Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.

4. Sức khỏe:

Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để làm việc lâu dài trong ngành.

5. Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Công nghệ đóng tàu thủy được làm việc tại các cơ quan đơn vị sau: Nhà máy, xí nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu thủy; Các cơ quan thẩm định và quản lý dự án đóng mới và sửa chữa tàu thủy; Các viện nghiên cứu, thiết kế tàu thủy; Các cơ sở đào tạo về đóng mới và sửa chữa tàu thủy; các công ty quản lý tàu, khai thác tàu thủy; Cơ quan đăng kiểm và giám định tàu thủy; Các cở sở gia công và sản xuất và cung cấp các vật tư thiết bị tàu thủy.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực liên quan hoặc chuyển ngang sang các ngành công nghệ, kỹ thuật khác cùng nhóm ngành trong và ngoài nước.

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: