TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

  • Thông báo xét tốt nghiệp tháng 07/2017


  • Hội thảo khoa học khoa Kỹ thuật tàu thủy và Chương trình đào tạo

    Nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (18/05/1988-18/05/2018), nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho Giảng viên, Sinh viên và xây dựng Chương trình đào tạo 4 năm theo chuẩn đầu ra. Sáng 11/06/2017 tại Phòng Hội thảo E001 - Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, khoa Kỹ thuật tàu thủy đã tổ chức Hội thảo khoa học khoa Kỹ thuật tàu thủy và Chương trình đào tạo.

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: